Oppdatert:
March 28, 2010

INNLÆRINGSTIPS

Selv om du ikke konkurrerer, er innlæring av forskjellige øvelser veldig fin mental aktivisering av hunden.

Du bør tenke litt over hvilke metoder du ønsker å benytte. Et godt alternativ til de innlæringsmetodene jeg har foreslått, er klikkertrening. Med klikkertreing mener jeg ikke bare å bruke klikker som belønning, men å få hunden til å tilby adferder frivillig. Adferder som vi så kan sette kommando på, for deretter å kjede adferdene sammen til momenter og hele øvelser.

 
    Innlæringsprinsippene jeg benytter bygger på positiv forsterkning.
Kanskje må du bruke andre påvirkninger og forsterkere enn de jeg har foreslått,
- hunder er forskjellige,
og det som utløser en adferd hos en hund kan være noe en annen hund
er totalt uinteressert i.
Husk at det er du selv som kjenner din egen hund best.
Jeg lærer hunden min at ros betyr at den snart får en godbit eller lekesak. Og i tillegg bygger jeg veldig mye av treningen på hundens iboende egenskaper og forutsetninger.
 

Dersom hunden din "mister motivasjonen",
altså lysten til å utføre en oppgave, og dette ikke beror på årsaker som sykdom, hormonelle forstyrrelser e.l, - da har du faktiskt trent feil!
Det nytter da ikke å legge på større påvirkninger for at hunden skal utføre jobben. Det øker ikke lysten til å arbeide senere.
Det du må gjøre, er å tenke over dine forsterkningsprosedyrer. Det er forsterkningen som øker motivasjonen til hunden. Den forsterkeren du tilbyr den, enten den er negativ eller positiv, skal øke motivasjonen (lysten) til å gjøre det du ønsker også neste gang dere trener.
Øvelser
Alle øvelser består av flere momenter (- deløvelser. )
Det beste er å lære inn ett og ett moment,
og sette dem sammen til ferdig øvelse når hunden kan alle delmomentene.
Tren sjelden på hel øvelse, bruk heller tiden på å gjøre hunden dyktigere i de forskjellige momentene.

Hvis hunden din har for lav fart i innkallingsmomentet, så tren på å få opp større fart, og "glem" resten av øvelsen.

Setter ikke hunden seg korrekt ved holdt under fri ved fot-øvelsen,
er det akkurat det momentet du bør trene på,
ikke en lang fri ved fot med vendinger og endring av gangart.
til toppen av siden
Når du skal lære inn en ny øvelse:
Planlegg, slik at du vet hva både du og hunden skal gjøre!

- Hvordan skal øvelsen se ut når den er ferdig?
- Hva kan hunden fra før av delmomenter?
- Hva kan du bruke av påvirkninger for å utløse den adferden du ønsker?
- Hvilken funksjon hos hunden jobber du i (jakt, flokk, ...)?
- Bruker du f.eks jaktdriften i hunden for å få større fart i inkallingen, skal forsterkningen være slutthandlingen i jakt,
altså at hunden får "fange byttet"
til toppen av siden
INNKALLING

Større fart:
Ta dette momentet ut av øvelsen, og tren gjerne når du har hunden løs.

Bruk en ball eller annen lekesak.
Rop på hunden, vis at du har ballen. Kommer den i full fart, kast da ballen bakover, slik at hunden må løpe forbi deg for å få tak i den.
Varier med at du innimellom ikke kaster før hunden er framme hos deg, (du bare viser at du har ballen.)
Når hunden er like foran deg, snur du deg "rundt deg selv" og kaster ballen framover, i den retningen hunden kom fra.
Du "tar med deg" hunden i denne vendingen, slik som den ville gått rundt deg dersom den skulle inntatt utgangstilling.

Du kan også bruke en "medhjelper", som holder igjen hunden.
Ta kontakt med hunden, og vis gjerne at du har en go'bit.
Løp ifra hunden, og la medhjelperen slippe hunden når du er kommet på en 20 -30 meters avstand.
Ros den hvis den kommer raskt, og ta kontakt med klapp og ros når den kommer fram. Og gi gobiten.
til toppen av siden


Hunden kommer før kommando
Grunnen til dette er ofte at det har blitt et mønster i treningen: Du går ifra, snur deg rundt, og kaller inn.
Dette mønsteret oppfatter hunden veldig fort.

Tren på "sitt-bli".
For en periode kaller du ikke inn hunden etter at du har bedt den sitte og gått ifra.
Gå istedet tilbake til hunden og avslutt. Ros den gjerne forsiktig når den sitter.
Du kan gå tilbake og gi den en godbit eller en klapp, og gå ifra igjen.

Ikke stå rett opp og ned, men beveg deg litt fram og tilbake, slik at ikke bevegelser fra deg blir et signal til hunden om å komme.
Tren på at hunden skal sitte og bli mens du holder på med et eller annet hjemme.
(Ha et øye på hunden, slik at du ser at den virkelig sitter)
Kommer hunden, eller den reiser seg, går du bare stille og rolig tilbake til den og setter den på samme plass igjen, og starter på nytt.


Årsaken kan også være at hunden er utrygg i situasjonen.
At den synes det er skremmende å sitte igjen alene. Da må du bygge opp tryggheten hos hunden i momentet, ved å rose den når den sitter.

Og ikke gå langt ifra til å begynne med, men øk istedet avstanden ettersom hunden blir tryggere på situasjonen.

Hunden kommer ikke, eller finner på andre ting:
les om innkalling på "valpesiden"
til toppen av siden

FRI VED FOTEN

I denne øvelsen har du også flere momenter.
Sitt (i utgangsstilling) å sette seg ved holdt, å starte på kommando, å gå i riktig posisjon, alle vendingene, forskjellige gangarter, forandring av gangart m.fl. ,- i høyere klasser også vendinger på stedet og å gå baklengs (tilbake).

Igjen, tren på ett og ett moment.

Det aller viktigste i denne øvelsen er kontakt mellom hund og fører.

Jeg pleier å lære inn fri ved fot før jeg starter med lineføring, da jeg synes det har lett for å bli "bare kluss"
dersom jeg må konsentrere meg om båndet i tillegg til hunden.


Kontakt
Benytt deg av kontaktøvelsene du finner på siden om "Innlæring".
Tren på kontakt når hunden sitter "på plass".
Tren på det samme med hund i bevegelse: få den inn i riktig posisjon med kroppsbevegelser,
ros og snakk med den mens du går et par-tre skritt framover. Og belønn!
Ikke gå så langt at hunden "detter ut". Gjør den det, starter du bare på nytt,
ikke noe nei eller fy så lenge ikke hunden kan øvelsen. Vær nøye med å belønne kun når hunden ser på deg.

Utgangsstilling:
Som alt annet, veldig greit å lære inn på kjøkkent/stua.
Lokk hunden med håndbevegelse/godbiter inn på plass og ned i sitt.
Dersom det er umulig, ved at du fysisk med hånden styrer den.
Gjør det lettere for hunden ved at du stiller deg slik at du har vegger, stoler e.l. som naturlige hindringer
slik at hunden ikke har mulighet til å sette seg altfor langt unna, eller for skjevt.
La ikke hunden få lov å sette seg skjevt. Før eller siden må du rette opp en skjev sitt uansett, og dersom hunden fra starten av aldri har fått erfare at det går an å sette seg skjevt, blir det mye enklere senere.
Går dette greit, legger du inn kommandoen PÅ PLASS eller FOT.
Det er viktig at du belønner å sitte på plass. Det skal være en positiv opplevelse for hunden å få lov å sitte ved din venstre side.
Husk at alle øvelser har start og avslutning fra denne posisjonen, og
du vil få en hund som er rask inn på plass dersom det er det beste stedet på jord for hunden.

Start:
Ha hunden sittende i utgangsstilling, kontakt mellom dere.
Vis hunden ballen/godbiten, og ta et skritt fram, eller til høyre. Belønn hvis hunden følger med.
Går dette bra, legger du på kommandoen du vil bruke (gjerne PÅ PLASS eller FOT).
til toppen av siden
Sitt ved holdt:
Forutsetningen er at hunden kan sitt-kommandoen.
Jeg synes det er greit å ha lært hunden å gå et par-tre skritt mens den holder kontakten med fører
før jeg starter med dette momentet.
Gå et par skritt, stopp sakte opp, og få hunden til å sette seg.
Dersom du har lært hunden å sette seg ved hjelp av håndbevegeles opp-over hundens hode,
er det greit å benytte seg av denne bevegelsen her også.
Prøv å utfør denne bevegelsen, og eventuelt si "sitt" i samme øyeblikk som du stopper.
Etterhvert må du dempe kroppsbevegelsene dine, og ditt "sitt" må også bort.
At du stopper, skal bli et signal til hunden om å sette seg.


Det kan være lurt å gå inntil en vegg eller en naturlig hindring i terrenget for på denne måten å trene inn en rett sitt fra starten.
Ellers vil gjerne hunden sette seg på skrå foran deg, og du må inn og korrigere den med hånden.
Hvis hunden venner seg til å sitte skjevt, er det vanskelig å rette opp dette senere.

Har du en hund som setter seg skjevt, kan du prøve å ta et det siste skrittet før du gjør holdt i retning fra hunden før du gjør holdt. Dette gjør ofte at hunden "korrigerer seg selv".

Hvis du pleier å gå med godbit eller ball i høyre hånd, er også sannsynligheten stor for at hunden setter seg skjevt, -den "vrir seg" etter godbiten. Ha heller eventuell godbit i venstre hånd eller i munnen.

Vendinger:
Start høyrevendinger med høyre fot, og venstre vendinger med venstre fot.

Høyrevendinger pleier å gå greit. Pass på så du har god kontakt med hunden før du vender, og belønn når den følger deg i vendingen.

I venstrevendinger har mange hunder lett for å "sperre" føreren. Gi hunden et tegn ved å vri hodet mot venstre før du vender. Dette blir etterhvert et signal til hunden om retningsendring.

Henger hunden i vendingene, trener du kontakt, starter fra holdt, tar en vending med en gang, - og belønner hver gang hunden følger deg.

Du må også trene tempoforandringer, vendinger og holdt fra både springmarsj og fra sakte marsj.

til toppen av sidenSITT -OG BLI SITTENDE
Å få hunden til å sette seg pleier å være veldig enkelt.
Les mer om hvordan dette kan læres inn på "Valpe-siden".
For å lære hunden å bli sittende, gir du ikke godbit/leke umiddelbart etter at hunden har satt seg. Istedet roser du hunden før godbiten gis. Etterhvert greier hunden å sitte stille og vente på godbiten litt lengre. Ikke gå ifra hunden nå i starten, stå ved siden av, eller eventuelt rett foran den. Legg inn ordet BLI etterhvert. La hunden bli helt trygg på hva som forventes av den før du begynner å gå et par-tre skritt ifra den.
Ikke glem at hunden skal ha ros innimellom mens den sitter. Gi den gjerne en godbit også.
Når hunden greier å bli sittende et minutt eller to, er tiden inne til å øke avstand mellom deg og hunden. Ros den med rolig stemme også når du er på avstand, og gå tilbake til hunden for å gi den en godbit innimellom.Hunden må også lære seg at den skal holde kontakten med deg i "bli-øvelsene". En måte for å å holde på oppmerksomheten, er å småsnakke med den mens den sitter. Eller du kan holde en lekesak eller en godbit i hånden slik at hunden blir fokusert på den.
Godbiter og lekesaker bør du ikke benytte i den første innlæringsfasen, fordi sjansen for at hunden da heller kommer til deg enn at den blir sittende, er rimelig stor.


Ved å bruke litt tid på denne øvelsen får du en hund som er trygg i situasjonen.
Ikke før hunden er sikker i øvelsen, legger du inn forstyrrelser iform av andre hunder i nærheten, fremmede miljøer etc. Men husk at ved innføring av slike nye "momenter", går du litt tilbake i øvelsen, -kort ned avstanden til hunden, kort ned tiden hunden sitter etc.
Ikke kall inn hunden fra sitt før den har lært øvelsen sitt-bli ordentlig.
Og også når hunden kan sitt-bli, kaller du inn hunden bare en gang i blandt. De aller fleste gangene du trener, går du tilbake til hunden din og "frir den ut."

Dersom hunden reiser seg/kommer har du sannsynligvis gått for fort fram. Ikke lag noe større nummer ut av at den reiser seg, bare start rolig på nytt med hunden der den satt i utgangspunktet.


BLI LIGGENDE trener du inn på samme måten.


til toppen av sidenAPPORTERING
Det finnes "tusener" av metoder for å lære hunden apportering.
Jeg anbefaler denne metoden:
Utstyr deg med et godis hunden virkelig er glad i.
Start treningen innendørs.

Sett deg i godstolen,stå eller sett deg på huk. Legg apportbukken fanget/i hånda på gulvet rett foran deg. Vis godbiten. Sannsynligvis vil hunden prøve å gjøre mye rart for å få godbiten. Sitt stille, vent til hunden tilfeldigvis kommer borti apportbukken. Da kaster du godbiten til hunden. Det tar ikke lang tid før hunden assosierer apportbukken med godbiten. Etterhvert må hunden gripe korrekt over apportbukken før den får godbiten. Og ta den opp og holde den i noen få sekunder.
Neste skritt er at den må legge apportbukken i handa di før godbiten kommer.

Nå kommer innlæringen til å gå fort. Hunden forstår at den må "tenke selv".
Legg inn momentene å sette seg med apportbukken, å gå fri ved for med apportbukken, å bli sittende med apportbukken.

Neste skritt er å be hunden sitte og bli, og gå og legge ut apportbukken. Hunden skal nå hente den til deg. Løp gjerne litt bakover mens du roser hunden for å få den til å komme tilbake.

Nå flytter du treningen utendørs. Tren på et uforstyrret sted, og begynn fra "scratch".
Når dette går bra, legger du inn forstyrrelser, og til slutt kan du be hunden bli sittende mens du kaster apportbukken, og hunden henter den på kommando.

Fordelene med denne metoden er at du ikke får konflikter mellom jaktlysten og lysten til å komme tilbake til deg med apportbukken.
Du får en hund som ikke har så lett for å tygge. Og fordi du ikke spiller på hundens jaktlyst, er det enkelt å lære alle typer hunder å apportere med denne innlæringsmetoden.

til toppen av siden

 

SI ALDRI- ALDRI SITT-SITT

En av de aller vanligste feil vi gjør i hundetrening, er å gjenta kommandoer flere ganger. Sitter ikke hunden på første kommando, gjentar vi SITT.
Etter noen repetisjoner har hunden lært å vente på andre, -eller tredje- kommando, før den skal utføre handlingen. Vi tror hunden er sta og egen når den ikke gjør noenting på SITT-ordet, mens hunden sannsynligvis ikke aner at den egentlig skulle satt seg på bare "SITT". Den tror kommandoen er "SITT-SITT", og venter bare på at vi skal fullføre kommandoen.

De fleste er klar over hvor viktig timing er både når man belønner og korrigerer. Bruker du ordet "NEI", og også denne kommandoen din uttales NEI - NEI -NEI, kan du fort komme til å korrigere feil adferd, og hunden lærer i beste fall ingen ting. I verste fall straffer du en adferd du ønsker at hunden din skal ha.

Eksempler:
Hunden din raser avgårde for å hilse på et menneske som kommer gående mot dere:
Du roper NEI, hunden reagerer ikke. Et nei til, hunden hopper nå opp på mennesket og reagerer heller ikke på dette NEI'et. På tredje NEI har hunden snudd og er på vei tilbake til deg.
Hva har hunden lært? I allefall ikke at den ikke skal løpe bort og hoppe opp på fremmede mennesker. Kanskje har den lært at mor/far blir sinna dersom den løper mot deg....

Du pleier å rose ved å gjenta FLINK HUND-FLINK HUND:
Hunden din setter seg pent for å hilse på gjesten som har kommet på besøk. Du sier FLINK HUND-FLINK HUND-FLINK HU... Før du er ferdig med å rose, har hunden din blitt lei av å sitte pent, og hopper opp på gjesten. Og du har klart å rose både å sitte pent og å hoppe...


Hvordan komme igang med å uttale kommandoer bare EN gang:
Utstyr deg med godt tålmod og en pose godbiter. Tren i uforstyrrede omgivelser.
Gi hunden din en godbit først, slik at den vet at du har godteri, og du får oppmerksomheten til hunden. Kommander SITT, (og bit deg i leppa etter at du har sagt ordet.) Vent i 30 sekunder for å gi hunden din mulighet til å forstå at du ikke har tenkt å si SITT mer enn en gang. Setter han seg, gir du selvfølgelig ros og godbit.
Står fortsatt hunden som en Zombie, snur du ryggen til å går vekk.
Oftest vil da hunden komme etter for å få en sjanse til.
Be ham sitte igjen. Og gi ham 30 sekunder denne gangen også før du snur og går vekk dersom han ikke viser tegn til å sette seg.

Etter noen forsøk vil hunden reagere på første kommando. Når han forstår at du ikke kommer til å gjenta deg selv, kan du gi ham kortere og kortere tid til å reagere før hans feil adferd får deg til å gå vekk.

Venn deg også til å bruke ordet FLINK eller BRA som ros når hunden gjør rett. Etter å ha sagt dette EN gang, venter du et sekund før du starter den vanlige belønningsprosedyren. Ved å vente et sekund, reduserer du muligheten for å belønne feil adferd. Og du er forberedt på å holde tilbake den belønningen som virkelig betyr noe for hunden din dersom den skulle slå over på en uønsket adferd.

I naturen har hunden sjelden mer enn en sjanse til å reagere på lukten av en hare, tegn på fare etc. Den må reagere umiddelbart på de minste signaler på fare og muligheter til fangst.

Så det er absolutt ikke nødvendig å si-si ting to-to ganger.

til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

 til toppen av siden
Innkalling

Fri ved foten

Bli sittende


Apportering
gjenta ikke kommandoer flere ganger
Webmaster Birgit Husom
© 2002 Birgit Husom