FRILAND GÅRD
 

 

 
 
HJEM
 
FRILAND GÅRD
Om gården
Rondane mandel

Bilder


 

FRILAND FISKEOMRÅDE
Om fiskeområdet
Fiskeregler
Fluefiskekurs
Guidet fiske
Fluer
Bilder
Blogg - fiske.friland.info

 
 
Her finner du oss
Kontakt oss
 
 

Last ned kartet som PDF.

FRILAND FISKEOMRÅDE - REGLER

Gjennom flere år har vi sett hvordan fine harrelver har blitt fisket ned, og at det har tatt mange år å få bestanden av harr opp igjen. Vi ser også hvordan det moderne fluefisket har gjort det nødvendig å innføre restriksjoner i andre norske vassdrag. Sist men ikke minst ser vi positive resutater av de tiltak som er gjennomført andre steder. På Friland ønsker vi å være føre var. Vi ønsker å sikre harrbestanden i den delen av Glomma hvor vi forvalter fisket.

Dette gjør vi ved å innføre egne regler for fiske, men vi trenger din hjelp. Vi trenger hjelp til å overholde reglene, og til å bygge opp sikker statestikk som kan fortelle oss om vi gå i riktig retning.

REGLER FOR FISKE PÅ FRILAND FISKEOMRÅDE

1- Utstrekning:
Friland fiskeområde ligger på Glommas vestside ved Friland gård på Bjøråneset ca 10 km nord for avkjøringa fra RV3 til Koppang. For nærmere informasjon om områdets utbredelse finnes det på Friland gård oppslagstavler med bl.a. kart.

 

2- Redskap:
Det tillates kun fiske med håndholdt stang. Det er ikke tillatt å bruke kroker med mothake.

 

3- Minstemål og fangstbegrensninger:
Minstemål for ørret er 30 cm. For ørret er det ingen fangstbegrensning/baglimit
Minstemål for harr er 30 cm og størstemål er 40 cm. All harr under 30 cm og over 40 cm skal settes uskadet ut igjen. For harr gjelder en Baglimit/fangstbegrensning på tre fisk pr. fisker pr. dag.

 

4- Det skal kjøpes fiskekort før fisket påbegynnes.

 

5- Reglene gjelder fra 15. juli 2011, og inntil videre.

FISKEKORT

Du kan kjøpe fiskekort i koia, Fløtarbua, nord for vognskjulet på gården, enten av Solan eller i selvbetjent kortkasse montert på veggen. Det er også satt opp selvbetjente kasser for kjøp av fiskekort på Gardbekkbua, og ved gapahuken på Løvlandsfloa.

Vær oppmerksom på at det kun selges dagskort. Pris kroner 100,- pr. dag.

 

 

 
Til toppen   Til toppen

Kopiering av materiale fra Friland for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale | © Solan Renolen